О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е  1874

 

гр.Бургас, 16.09.2013 г.

 

 

            Административен съд  гр. Бургас, четвърти състав, в закрито съдебно заседание на шестнадесети септември две хиляди и десета година в състав:

                                                                                        

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

като разгледа, докладваното от съдия Радикова административно дело № 1607 по описа за 2013 г. ,за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е образувано по жалба на П.К. Х.-Д. против принудителна административна мярка, наложена на 31.05.2013 г. от служител на ОП „СИПГ” при Община Бургас,  с която е разпоредено преместване на автомобил марка „Фолксваген”, модел „Голф”, с регистрационен номер А 32 07 КТ, без знание и съгласие на неговия собственик или на упълномощен от него водач.

На 01.08.2013 г. по делото е подадено заявление от адвокат Сава Каров, процесуален представител на П.К. Х.-Д., с което на осн. чл. 155, ал. 1 АПК се отказва от оспорването и моли на осн. чл. 159, т. 8 АПК производството да бъде прекратено.

 Предвид горното и на основание чл. 159, т. 8 и чл. 160, ал. 1 АПК, ІV състав на Административен съд гр. Бургас,

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

Оставя без разглеждане жалбата на П.К. Х.-Д. против принудителна административна мярка, наложена на 31.05.2013 г. от служител на ОП „СИПГ” при Община Бургас,  с която е разпоредено преместване на автомобил марка „Фолксваген”, модел „Голф”, с регистрационен номер А 32 07 КТ, без знание и съгласие на неговия собственик или на упълномощен от него водач.

 Прекратява производството по адм.д.№ 1607/2013 г. по описа на Административен съд Бургас.

Определението може да се обжалва с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.

 

 

 

                                            СЪДИЯ: