ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 03.07.                                                                     град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На трети юли                                            две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 658 по описа за 2018 година.

 

На именното повикване в 10:30 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Х.Й.Х., редовно призована, не се явява и не се представлява.

Жалбоподателят „Синева 2001“ ООД, редовно призован, не изпраща представител.

За ответника кмет на община Царево, редовно призован, не се явява представител.

За заинтересованата страна „Оренда 777“ ЕООД, редовно призована, не се явява представител.

 

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото на 26.06.2018 г. е постъпила молба от адвокат Д.Т.– процесуален представител на заинтересованата страна „Оренда 777“ ЕООД, с която заявява, че е в невъзможност да се яви в съдебно заседание, защото придружава малолетния си син на международно турне с фолклорен танцов състав „Иглика”. Към молбата са представени доказателства за твърденията, изложени в нея.

На 02.07.2018 г. по факса е постъпила молба от К.П. – управител на „Оренда 777” ЕООД, в която е заявила, че поради здравословен проблем не може да се яви в днешното съдебно заседание и иска то да бъде отложено.

Съдът счита, че ход на делото в днешното съдебно заседание не следва да бъде даден. По отношение на една от страните – заинтересованото лице „Оренда 777” ЕООД, има молба за отлагане на делото, както от процесуалния представител, така и от законния представител на дружеството, поради което на основание чл. 139, ал. 2 от АПК ход на делото не може да бъде даден в днешното съдебно заседание. Мотивиран от това

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ОТЛАГА същото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 06.11.2018 г. от 11:30 часа, за която дата страните са длъжни да следят сами и да се считат за редовно призовани.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:36 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: