ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Номер 1303/27.07.2016     град Бургас

Административен съд - Бургас, първи състав, на двадесет и седми юли две хиляди и шестнадесета година в закрито заседание в следния състав:

Председател: Таня Евтимова

като разгледа докладваното от съдия Евтимова административно дело номер 1501 по описа за 2016 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е образувано по жалба на „Свети Влад" ЕООД със седалище и адрес на управление в с.Баня, местността „Кашер", вилно селище „Свети Влад" против решение № 6А/06.07.2016г., издадено от директора на ТД на НАП - Бургас. При служебно извършена проверка в деловодната система на Административен съд - Бургас, настоящият съдебен състав констатира, че по оспорването на „Свети Влад" ЕООД е образувано АХД № 1459/2016г. Делата са с идентичен предмет и страни. Поради това, настоящото дело, което е второ поред трябва да се прекрати, а материалите по него да се присъединят към образуваното преди това АХД № 1459/2016г.

Мотивиран от това, Административен съд - гр.Бургас, първи състав

РЕШИ:

ПРИСЪЕДИНЯВА АХД № 1501/2016г. към АХД № 1459/2016г. ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 1501/2016г. по описа на Административен съд- Бургас.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

                                                                                              СЪДИЯ : …………………..