ПРОТОКОЛ

 

Година 2009, 09.04.                                                                        град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ХІV-ти АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На девети април                                                      две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: Г.Р.

      ЧЛЕНОВЕ: 1.Л.А.

      2. Ю.Р.

Секретар:  Г.Ф.

Прокурор: С.Х.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Р.

КНАХ   дело    номер   203     по    описа    за   2009  година.

На именното повикване в  10.00 часа се явиха:

 

Касаторът – А.А.Г., редовно призован, явява се лично.

Ответникът – Началник на Районно полицейско управление - Поморие, редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

За Окръжна прокуратура гр. Бургас се явява прокурор Х.

 

         Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

КАСАТОРЪТ Г. – Поддържам подадената от мен касационна жалба. Няма да соча други доказателства.

ПРОКУРОРЪТ – Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

         Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

КАСАТОРЪТ Г. – Поддържам така подадената касационна жалба изцяло. Мисля, че в нея достатъчно ясно и подробно са изложени аргументите в подкрепа на искането ми за отмяна на първоинстанционното решение.

ПРОКУРОРЪТ – Считам, че касационната жалба е неоснователна и като такава не следва да бъде уважена. Намирам, че в хода на развилото се пред първоинстанционния съд производство са събрани всички относими към спора доказателства, от които по безспорен начин се установява допуснато от касатора административно нарушение, а именно -  управляване на МПС след употреба на алкохол. Както в настоящата касационна жалба така и в жалбата пред първоинстанционния съд касаторът е оспорил констатациите на административнонаказващият орган, оспорил е факта, че той е управлявал МПС-то. Действително към извършване на проверката автомобила е управляван от друго лице видно от показанията на актосъставителите и свидетеля по акта, които лично са видели, че касаторът е управлявал автомобила и след това се е сменил. В подкрепа на това твърдение са и обясненията от свидетелката Енчева, които са прикрепени към административната преписка, която твърди, че касаторът е управлявал лекия автомобил, и след като е видял приближаващите го полицейски служители се е сменил. Правилно и обосновано административнонаказващият орган го е санкционирал. Намирам решението постановено от Поморийския районен съд за правилно и законосъобразно и ще Ви моля да го потвърдите.

 

         Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

        

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 10.05 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: