ПРОТОКОЛ

 

Година 2009, 16.07                                                                     град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На шестнадесети юли                                          две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ДРАГНЕВА.

Административно  дело номер 653 по описа за 2009 година

 

На именното повикване в 10.40 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА Л.М.А., редовно призована, не се явява. Вместо нея се явява адвокат П., с пълномощно по делото.

 

ЗА ОТВЕТНИКА – Директор на РУСО – гр. Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт Д., с пълномощно от днес.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

Постъпили са изисканите от ответника доказателства.

 

АДВОКАТ П.: Да се приемат представените доказателства. Заявявам, че във връзка с указанието, дадено в закрито заседание да се уточни подадената декларация за начина на осигуряване на доверителката ми, това е декларация, подадена на 12.11.2008 г., в която е нарочно отбелязано, че същата да се счита от 23.04.2007 г. До колкото знам моята доверителка не е подавала предходна декларация, съдя и от заключението на вещото лице, в което е отбелязало, че дейността е започнала от 23.04.2007 г. и при това положение това е декларацията, която е във връзка с осигуряването за периода.

Нямам други доказателствени искания. Моля да приключите събирането на доказателствата.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИЕМА представените писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ П.: Моля да ни уважите жалбата, съобразно изложените в нея мотиви, както и тези в предходно съдебно заседание и установеното от вещото лице внасяне на осигуровките за процесния период в изискуемия размер за ползване на исканото обезщетение.

Моля да ни присъдите разноските.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Моля да оставите без уважение жалбата по мотиви, изложени в решението на Директор на РУСО – гр. Бургас. 

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.50 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: